30 March 2021

Српске народне пјесме: Женидба аге Хасан-аге. Из збирке Душана С. Поповића, Зеничанина. Босанска вила, година II, број 21, Сарајево, 1887.
 

No comments: