20 March 2021

Српске народне пјесме: У онога бега Богатићa. Прибиљежио Патрик Поповић-Комадановић. Босанска вила, година II, број 20, Сарајево, 1887.
No comments: