22 December 2020

Ljuba Simić: Narodne pesme (Livno). Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu. Etnologija, nova serija, sveska XVI, Sarajevo 1961. (Prvi dio)
*Ljubaznošću dr. Nirhe Efendić, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine.

No comments: