30 December 2020

Подаци о наступима Вуке Шехеровић (Шекеровић) на Радио Београду. Извор: Радио Београд, бројеви 41 и 52, година 1938.
No comments: