10 October 2020

Шехерли пјесме у Босни и Херцеговини. Из збирке Вида Вулетића-Вукасовића. Босанска вила, годиште 1, број 6, Сарајево, 1886.No comments: