30 October 2020

Народне умотворине: Омер и Анђелија. Прибиљежио Васо М. Ћуковић. Босанска вила, годиште 1, број 10, Сарајево, 1886.


No comments: