29 January 2020

Pjesme i napjevi iz Bosne i Hercegovine. Sakupio godine 1893. za Zemaljski muzej u Sarajevu Ljudevit Kuba. Glasnik Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini. Godište XXI, broj 1, Sarajevo, 1909. (XXIV dio)
No comments: