25 January 2020

Lamija Hadžiosmanović: Redakcija narodne pjesme "Boj pod Banja Lukom" u odnosu na historiju Bosne Omera Novljanina. Zbornik 1. kongresa jugoslovanskih etnologov in folkloristov ; 30. kongres Zveze društev folkloristov Jugoslavije ; 18. kongres Zveze etnoloških društev Jugoslavije : Rogaška Slatina 5.-9. 10. 1983. Ljubljana, 1983.

No comments: