08 November 2019

Narodna pjesma: Šećer Salihaga. Zabilježio Mehmed Spaho. Behar, godište I, broj 12, Sarajevo, 1900.No comments: