14 May 2019

Српске народне севдалинке (из Бањелуке). Сакупио: Цвјетко Пеичић. Босанска вила, годиште VII, број 12, Сарајево, 1891.
No comments: