03 February 2019

Meliha Gasal: Učešće žene u očuvanju i oblikovanju muslimanske muzičke tradicije u Bosni i Hercegovini. Sarajevo: Muzička akademija, Muzikološki odsjek, 1990. (diplomski rad) (IX dio)*

*Ljubaznošću Zanina Berbića (Sarajevo).

No comments: