17 February 2019

Himzo Polovina: Nastupi (posteri).* (III dio)
*Ljubaznošću gospođe Fikrete Polovina (1935-2018)

No comments: