27 November 2018

Pjesmom da ti ljubav kažem: Hamdija Šahinpašić. Preporod, god. X, broj 16 (216), Sarajevo, 1979.
No comments: