29 November 2018

Narodne umotvorine: Vilić Husein i Zlatija djevojka. Zabilježio: Muharem Kurtagić, Muharemov. Biser, godište II, broj 12, Mostar 1913.No comments: