22 October 2018

Хасан-ага отео дјевојку. Забиљежио: Али-бајрактар Гацко. Босанска вила, годиште XIII, број 4, Сарајево, 1894.
No comments: