21 October 2018

Везак везла Алибега Мејра (Српска мухамеданска народна пјесма из Мостара). Забиљежио: Осман (Ђикић). Босанска вила, годиште XIII, број 4, Сарајево, 1894.
No comments: