28 August 2017

Ибро свирач: Босанска идила. Сарајевски лист, год. XII, број 98, Сарајево, 6. аугуст 1889.*


* Љубазношћу Дамира Имамовића, Сарајево.

No comments: