05 August 2017

Jasna Hadžisalihović: "Ravna" pjesma u malovaroškoj tradiciji Bosne i Hercegovine. Sarajevo: Muzička akademija (diplomski rad u rukopisu)* (III dio)


* Ljubaznošću prof. Tamare Karače i Zanina Berbića, Muzička akademija Univerziteta u Sarajevu.

No comments: