23 May 2017

Narodne umotvorine: Halilagina ljuba. Zabilježila: Kana Ćerimagić (Bijeljina). Novi behar, godište I, br. 15, 1927.


No comments: