02 May 2017

А.К. Научна експедиција са д-р Геземаном на челу снимила је у Сарајеву наше народне песме. "Политика "(Веоград), 11.10.1937.


No comments: