25 July 2016

Magdalena Veselinović Šulc: Mađarski zapisi o severnoj i severoistočnoj Bosni, o narodu, životu i nekim običajima sa kraja XIX veka. Zbornik radova XXXIV kongresa Saveza udruženja folklorista Jugoslavije. Tuzla, 1987.No comments: