20 July 2016

Ašikluci u šeher Saraj'vu: Kako se nekad volilo i ašikovalo u našem Sarajevu. "Novi list" (Sarajevo), broj 559, 6. studenog 1942.*


* Ljubaznošću Damira Imamovića, Sarajevo.

No comments: