11 February 2016

Герхард Геземан: О босанским севдалинкама. Просвета (Сарајево), годиште XXI, број 10-13, Сарајево, 1937, стр. 682-687.*


* Ljubaznošću Damira Imamovića, Sarajevo.

No comments: