03 February 2016

Oktobarski dani kulture 1971: Koncert narodnih melodija. R.U. Đuro Đaković, Sarajevo.** Ljubaznošću gospođe Fikrete Polovina, Sarajevo.

No comments: