26 October 2015

Samuel Rožnay: Narikani nad manželkau Asan Agy (prijevod "Hasanaginice") na slovački. Izvor: Alija Isaković: Hasanaginica 1774-1974. Sarajevo: "Svjetlost", 1975.No comments: