24 October 2015

IN MEMORIAM: Munib Maglajlić (1945.-2015.): Selektivna bibliografija radova o sevdalinci i usmenoj lirici

IZABRANI RADOVI O SEVDALINCI I USMENOJ LIRICI:

KNJIGE (antologije, priređena izdanja):

1)     Sa gornjeg čardaka. 120 pjesama iz zbirke Saliha Mešića. Priredili: M. Maglajlić i Smail F. Terzić. Tešanj: Narodni univerzitet, 1976.
2)     MAGLAJLIĆ, Munib. 101 sevdalinka. Mostar: ”Prva književna komuna”, 1978.
3)     MAGLAJLIĆ, Munib. Bibliografija radova o narodnoj književnosti V. Sarajevo: ANU BiH. Posebna izdanja, knj. XLI. Odjeljenje za književnost i umjetnost. Knjiga 6, 1979
4)     MAGLAJLIĆ, Munib. Od zbilje do pjesme. Banja Luka: ”Glas”, 1983.
5)     MAGLAJLIĆ, Munib. Muslimanska usmena balada. Sarajevo: ”Veselin Masleša”, 1985.
6)     MAGLAJLIĆ, Munib. Usmeno stvaralaštvo od stvaralaca do sakupljača. Tuzla: ”Univerzal”, 1989.
7)     MAGLAJLIĆ, Munib. Usmena lirska pjesma, balada i romansa. Sarajevo: Institut za književnost u Sarajevu i ”Svjetlost”, 1991.
8)     MAGLAJLIĆ, Munib. Usmena balada Bošnjaka. Sarajevo: ”Preporod”, 1995.
9)     MAGLAJLIĆ, Munib. Antologija bošnjačke usmene lirike. Sarajevo: ”Alef”, 1997.
10)  Bošnjačka književnost u književnoj kritici: Knjiga dva: Narodna književnost. Priredili: Đenana Buturović i Munib Maglajlić. Sarajevo: ”Alef”, 1998.
11)  MAGLAJLIĆ, Munib. Bošnjačka usmena lirika. Sarajevo: ”Sarajevo-Publishing”, 2000.
12)  MAGLAJLIĆ, Munib. Banjalučke balade. Banja Luka: Bošnjačka zajednica kulture «Preporod»., 2006.
13)  MAGLAJLIĆ, Munib. Usmena lirika Bošnjaka. Sarajevo: «Preporod», 2006.
14)  MAGLAJLIĆ, Munib. 101 sevdalinka. Gradačac: BZK „Preporod“, 2010.

RADOVI U PUBLIKACIJAMA:

1)    MAGLAJLIĆ, Munib. „Xalostna pjesanza plemenite Asan-aghinize“ i problem njenog čitanja. Rad 21. Kongresa Saveza folkolorista Jugoslavije, Čapljina, 1974. Sarajevo, 1976, str. 337-340.
2)    MAGLAJLIĆ, Munib. Historijat bilježenja i zanimanja za sevdalinku. Godišnjak Instituta za jezik, knj. 3-4, str. 395-402, Sarajevo, 1975.
3)    MAGLAJLIĆ, Munib. Tri Kubina ogleda o pjesmi južnih Slavena. Radio Sarajeva III program, god. V, br. 15, 1976., str. 313-315.
4)    MAGLAJLIĆ, Munib. Salih Mešić i njegova zbirka pjesama. Radio Sarajevo III program, god. V, 14, 1976., str. 449-458.
5)    MAGLAJLIĆ, Munib. Prva studija o sevdalinci. Putevi (Banja Luka), XXII, 5, 1976, str. 495-498.
6)    MAGLAJLIĆ, Munib. Sredina i vrijeme nastanka sevdalinke. Život, br. 12, Sarajevo, 1979., str. 631-635.
7)    MAGLAJLIĆ, Munib. Odnos zbilje i pjesme u sevdalinci. Izraz, br. 8, Sarajevo, 1979., str. 233-260.
8)    MAGLAJLIĆ, Munib. Muslimanska balada o Mehmed-agi Šehiću. Slovo gorčina (Stolac), 1983., str. 47-49.
9)    MAGLAJLIĆ, Munib. Muslimanske balade u rukopisnoj zbirci Vinka Vice Palunka. Zbornik 1. Kongresa jugoslovenskih etnolog in folkloristov (30. Kongres zveze društev folkloristov Jugoslavije/18. Kongres zveze etnoloških društev Jugoslavije). Rogaška Slatina, 1983., str. 601-606.
10)MAGLAJLIĆ, Munib. Odnos kolektivnog i individualnog na primjeru pjevača Selima Salihovića. Zbornik radova XXXII kongresa saveza udruženja folklorista Jugoslavije, Sombor, 1985. Novi Sad, 1985., str. 243-247.
11)MAGLAJLIĆ, Munib. Pjevač i sazlija Selim Salihović kao baštinik usmenog stvaralaštva na području sjeveroistočne Bosne. U: Zbornik radova XXXIV kongresa saveza udruženja folklorista Jugoslavije, Tuzla, 22.-26.9.1987., Tuzla, 1987, str. 287-292.
12)MAGLAJLIĆ, Munib. Muslimanske pjesme u Vukovim zbirkama. Dva veka Vuka. Zbornik radova. (nekompletna referenca)
13)MAGLAJLIĆ, Munib. Značaj usmene lirike za pjesništvo Safvet-bega Bašagića i Muse Ćazima Ćatića. Zbornik radova XXXVI kongresa Saveza udruženja folklorista Jugoslavije, Sokobanja 1989. Beograd, 1989., str. 163-166.
14)MAGLAJLIĆ , Munib. Prvi poznati pjesnik sevdalinke: O pjesničkom okušaju na splitskom pazaru u XVI stoljeću. Zbornik radova 29. Kongresa Saveza udruženja folklorista Jugoslavije, Hvar 1982. Hrvatsko društvo folklorista, Zagreb, 1991., str. 18-22.
15)MAGLAJLIĆ, Munib. Antun Knežević – etnograf i folklorist. Folkor Bosne i Hercegovine, sveska 1, Sarajevo, 1991, str. 73-81.
16)MAGLAJLIĆ, Munib. Ludvik Kuba u Stocu 1893. godine. Slovo Gorčina, god. III/1975., str. 56-58.
17)MAGLAJLIĆ, Munib. Lirska pjesma i balada u Beharu. Anali GHB, vol. 19-20, Sarajevo, 2001., str. 37-46
18)MAGLAJLIĆ, Munib. Pjevač i pripovjedač Hamdija Šahinpašić. Znakovi vremena, Vol. 5, br. 15, Sarajevo, 2002., str. 294-319. Isti rad u: Bošnjačka riječ [Novi Pazar]. God. I, br. 1, 2006., str. 63-68.
19)MAGLAJLIĆ, Munib. O pjesnicima i pjevačima sevdalinki. Blagaj, vol. III, 3-4, Sarajevo, 2005., str. 51-55.
20)MAGLAJLIĆ, Munib. The Legacy of Singer Hamdija Šahinpašić in Bosnian Oral Literary Tradition. Traditiones [Zbornik Inštituta za slovensko narodopisje in glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU]. Vol. 34/I, Ljubljana, 2005., str. 231-242.
21)MAGLAJLIĆ, Munib. Leksikografsko određenje sevdalinke. Behar, god. XX, br. 103, 2011, str. 5-11.
22)MAGLAJLIĆ, Munib. Leksikografsko određenje sevdalinke. Novi izraz, 53-54, 2011.
23)MAGLAJLIĆ, Munib. Jedan pogled na djelo Đenane Buturović. Znakovi vremena (Sarajevo), god. XIV, br. 54, 2011, str. 15-21.
24) MAGLAJLIĆ, Munib. Bošnjačka balada o smrznutoj nevjesti. Odjek, 50/1997., str. 78-79.

No comments: