02 July 2015

Narodne pjesme o Varcar Vakufu ("Mrkonjić poezijom"). Fotomonografija Mrkonjić Grada. Priredili: Ivan Lovrenović i Ibrahim Halilović, 1973.

No comments: