11 July 2015

Alija Nametak: Od bešike do motike: Narodne lirske i pripovjedne pjesme bosanskohercegovačkih Muslimana. Sarajevo: vlastita naklada, 1970. (VIII dio: Uvod i kazivači)












No comments: