09 November 2014

Walter Scott (1798): "The Lamentation of the faithful wife of Asan-aga" (prijevod "Hasanaginice" na engleski jezik). Izvor: Alija Isaković: Hasanaginica 1774-1974. Sarajevo: "Svjetlost", 1975.

No comments: