07 November 2014

Umihana Čuvidina: Čamdži Mujo i lijepa Uma. Izvor: Abdurahman Nametak: Hrestomatija bosanske alhamijado književnosti. Sarajevo: "Svjetlost", 1981. (Biblioteka Kulturno naslijeđe Bosne i Hercegovine)
No comments: