12 October 2014

У Мујаге сина материна (муслиманска народна пјесма из Крајине). Босанска вила, годиште XXVIII, бр. 9, Сарајево, 1913.
No comments: