26 October 2014

Olinko Delorko: Rukopisni zbornik narodnih pjesama Ivana Zovka. Рад IX-og конгреса Савеза удружења фолклориста Југославије у Мостару и Требињу 1962. Сарајево, 1963., стр. 119-125.


No comments: