08 April 2014

Đenana Buturović: Uključivanje muslimanskog usmenog pjesništva krajem 18. vijeka u evropske književne tokove. U: Bosanskomuslimanska usmena epika. Sarajevo: "Svjetlost", 1992.


No comments: