09 November 2013

O narodnoj pjesmi "Djevojka viče s visoka brda". Izvor: Mustafa A. Mulalić: Nove kajde za stare sevdalinke. (rukopis), 1978.

No comments: