22 November 2013

Хамид Диздар: У Сарајеву, опасаном дебелим бедемима, живи нарочитим животом варошица Вратник. "Политика", 16. априла 1939., стр. 21.


No comments: