05 December 2012

Muhsin Rizvić: Sevdalinka i balada u Maglajlićevu istraživanju. U: Panorama bošnjačke književnosti. Sarajevo: "Ljiljan", 1994.

No comments: