02 December 2012

Iz muzičkog života stare Bosne (IV dio). Izvor: Matija Murko: Tragom srpsko-hrvatske narodne epike. Putovanja u godinama 1930-1932. Knjiga II. Zagreb: JAZU, 1951.Sl. 71-5. Rataji. Unutrašnjost velike kule; unutrašnji dio je izgorio za svjetskog rata. Ovdje su primarni pjevači bili iz obližnjega Zagorja i Gacka. Sl. 71-6. Rataji. Slika Čengićeve kule u Ratajima u Sarajevskom muzeju, koju je slikao godine 1918. Petar Šain. Na slici se vidi prvobitno stanje kule, koju su kasnije u višim katovima uništili Crnogorci vatrom. Sl. 71-7. Rataji. Prof. Murko bilježi izraze seljaka, koji prolazi mimo. Sl. 72-1. Ustikolina, muslimansko selo pred Fočom.


Sl. 72-2. Ustikolina. Adem-beg Čengić, pjevač, koji je potpuno spao na seljaka. Sl. 72-3. Ustikolina. Skupina oko Adem-bega Čengića. Lijevo od njega načelnik Foče i učitelj Hasan Ljubunčić, rodom iz Livna, pedagoški pisac. Sl. 72-4. Ustikolina, susret sa Adem-begom Čengićem u polju.


Sl. 72-5. Ustikolina. Adem-beg Čengić na radu s vilama. Prirodne vile imaju dvije vilice. (Uspor. M. Murko, Zur Geschichte der Heugabel, Worter und Sachen XII, 316 i d.) Sl. 72-6. Ustikolina. Kuća i kafana Adem-bega Čengića. Sl. 72-7. Odžak kod Ustikoline. Kule Čengića. Sl. 72-8. Odžak kod Ustikoline. Kule Čengića. Vlasnik Sulejman-beg Čengić.


Sl. 72-9. Odžak kod Ustikoline. Veća kula Čengića. Sl. 72-10. Kula Čengića u Odžaku, prema slici sačuvanoj u Sarajevskom muzeju, koju je slika Karlo Mijić godine 1918. (U katalogu pogrešno Matikolina umjesto Ustikolina.) Sl. 72-11. Druga slika kule Čengića u Odžaku od istog slikara u Sarajevskom muzeju.

No comments: