04 March 2012

Ivan Kazimir Ostojić: Sevdah. Obzor, LXXXI, 1940, 161, 2+4.*
* Povodom neštampane zbirke muslimanskih narodnih pjesama Muharema Kurtagića.
Navedeno prema ref. Bibliografija bošnjačke književnosti (Mustafa Ćeman), 1994.

No comments: