23 March 2012

Azra Pašić: Žena u gradskoj muslimanskoj muzičkoj praksi Sarajeva. Folklor Bosne i Hercegovine, sveska 1 , Sarajevo, 1991.
No comments: