22 July 2011

Ljuba Simić: Narodne pesme stanovništa jednog dela bosanske Posavine. Glasnik Zemaljskog muzeja BiH, Etnologija, NS, 20-21, 1966. (III dio)** Ljubaznošću dr. Adnana Busuladžića, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, Sarajevo.

No comments: