16 July 2011

Jovan Kršić: "Cantigas Sprescas" Davida Kamhija. U: "Sabrana djela", knjiga 1. Sarajevo: "Svjetlost", 1979. (Biblioteka Kulturno naslijeđe BiH)


No comments: