06 November 2010

O mostarskoj narodnoj pjesmi "Zareče se Šarića kaduna".*

Izvor: Hivzija Hasandedić: Spomenici kulture turskog doba u Mostaru. 2. dopunjeno izdanje. Mostar: Islamski kulturni centar, 2005.
Hivzija Hasandedić (1915-2003), historičar.

No comments: