06 November 2010

Munib Maglajlić: Odnos kolektivnog i individualnog na primjeru pjevača Selima Salihovića.*

U: Usmeno pjesništvo od stvaralaca do sakupljača. Tuzla: Univerzal, 1989.

No comments: