06 February 2010

Vlado Milošević: Rad ekipe prof. dra Gerharda Gezemana na fonografisanju narodnih pjesama u Sarajevu 1937. Rad ANUBiH. Knj. XLVIII. Sarajevo, 1973.

No comments: