16 January 2010

Munib Maglajlić: Balada o Morićima. U: "Muslimanska usmena balada". "Veselin Masleša", Sarajevo, 1985.


No comments: