23 January 2010

Carevčeva lira: Iz repertoara Vlastimira Pavlovića Carevca. Zapisao i priredio: Ivo Cenerić. "Nota", Knjaževac, 1980. (II dio)*


* Courtesy of Mary Sherhart, Seattle, WA, USA.

No comments: