26 September 2008

Takum sazlija* (30-te godine XX stoljeća)

Napomena: takum (tur.) - zajednica, grupa, takum - udariti, srediti, urediti, opremiti, svirati skupa. Istovremeno sviranje više sazlija naziva se sviranje (kucanje) u takumu. U ovakvoj formi sviranja sazovi se moraju prethodno "oduzeniti" (dotjerati, urediti) u strogoj unisonosti. "Oduzenjeni" sazovi daju vrlo nježne, sjetne i prijatne zvukove. Ref. R. Mahmutćehajić: Zapis o muzici iz 1767. godine iz kodeksa Gazi-Husrevbegove biblioteke u svijetlu nekih karakteristika muzičkog folklora BiH. Anali GHB, knjiga 2-3, str. 141-151, Sarajevo, 1974.

* Kopija fotografije ljubaznošću Ognjena Tvrtkovića.

No comments: