07 September 2008

Munib Maglajlić: Sarajevska balada o na smrt osuđenom. U: "Muslimanska usmena balada". "Veselin Masleša", Sarajevo, 1985., str. 156-159.

O pjesmi "Sunce bi sjalo, sjati ne može" ("Kiša bi pala")No comments: