18 May 2008

Himzo Polovina, intervju, RTV revija, br. 530, 22.4.1977.*


* Ljubaznošću gospođe Fikrete Polovina, supruge dr. Polovine.

1 comment:

kruzsok said...

Genijalno! Ovo prerasta u enciklopediju. Svaka čast!