04 May 2008

Građa o pjesmi "Azra" (Kraj tanahna šadrvana)*

Ivan Krtalić: Anton Rubinstein komponiral za Himzo Polovino. Tedenska tribuna [Ljubljana], Leto XIV, 28. februarja 1966.

* A. RUBINSTEIN. Asra (pesma). Beograd: Izdavač muzikalija Kosta M. Bojković, s.a.
* Ljubaznošću gospođe Fikrete Polovina, supruge dr. Polovine.

No comments: